FFOCWS AR...FYNYDDOEDD Y CAMBRIA

Rydym yn ffodus iawn i gael Mynyddoedd y Cambria ar garreg ein drws, un o'r ardaloedd mwyaf anghysbell, lleiaf poblog a gwyllt yng Nghymru. Wedi'i leoli rhwng parciau cenedlaethol adnabyddus Eryri i'r gogledd, a Sir Benfro i'r de, dyma ardal o brydferthwch naturiol anhygoel sy'n cynnig seiclo ysblennydd.

O fewn ardal sy'n ymestyn ar draws siroedd Ceredigion, Powys a Sir Gaerfyrddin, mae Mynyddoedd y Cambria yn diffinio tirwedd canolbarth Cymru. Fe gewch lwyfandiroedd, llynnoedd, dyffrynnoedd, rhaeadrau a gorgeddau yma. Y pwynt uchaf yw Pumlumon Fawr yn 752m, tra fod yr afonydd Hafren, Gwy, Elan, Irfon, Tywi, Cothi, Teifi, Ystwyth, Rheidol a Twymyn a'u ffynonellau yma. Ychydig iawn o draffig sydd ar y lonydd trac-sengl sy'n croesi'r ucheldiroedd hyn. Dyma le gwych i ddianc wrth brysurdeb bywyd beunyddiol, ac i ystyried y golygfeydd garw mewn llonyddwch hyfryd.

Nid yw'n syndod, felly, bod llawer o'n teithiau seiclo yn archwilio'r mynyddoedd anhygoel hyn. O ganolfannau yn Nhregaron, Pontarfynach neu Llanbedr Pont Steffan, mae gennym lwybrau sy'n arddangos y gorau o'r tirlun ysblennydd hwn. Edrychwch ar y teithiau isod am ysbrydoliaeth, a dewch i Fynyddoedd y Cambria ar gyfer eich antur seiclo nesaf!

Dringfeydd Clasurol - cyfle i daclo rhai o ddryngiadau mwyaf heriol Cymru

Her Traws-Cambria - archwiliwch ucheldiroedd ysblennydd Mynyddoedd y Cambria

Llynnoedd Canolbarth Cymru - taith o gwmpas cronfeydd Nant y Moch a Chwm Elan

O'r Mynydd i'r Môr: Yr Afon Teifi - dilynwch yr afon hardd hon o'i ffynhonnell ym Mynyddoedd y Cambria, i Aberteifi lle mae'n cyrraedd Môr yr Iwerydd

O'r Mynydd i'r Môr: Yr Afon Ystwyth - taith hamssenol sy'n dilyn yr afon wrth iddi ymdroelli o Gwmystwyth i Aberystwyth

Riverside Explorer: archwiliwch Fynyddoedd y Cambria trwy ddilyn gyrsiau'r afonydd Teifi ac Ystwyth