• MAE'CH ANTUR SEICLO NESA'N DECHRAU YMA

    MAE'CH ANTUR SEICLO NESA'N DECHRAU YMA

  • MAE'CH ANTUR SEICLO NESA'N DECHRAU YMA

    MAE'CH ANTUR SEICLO NESA'N DECHRAU YMA

  • MAE'CH ANTUR SEICLO NESA'N DECHRAU YMA

    MAE'CH ANTUR SEICLO NESA'N DECHRAU YMA

Anturiaethau Seiclo Anhygoel yng Ngorllewin Cymru

Mae ein gwyliau a'n teithiau beicio yn gwneud y gorau o dirwedd ogoneddus Cymru, o lwybrau mynyddig anhygoel a llynnoedd a chronfeydd anghysbell, i afonydd sy'n troelli drwy ddyffrynnoedd prydferth tuag at arfordir ysblennydd. Mae gennym anturiaethau beicio i bawb, o lwybrau hamddenol ar hyd lonydd a llwybrau gwledig tawel, i ddringfeydd mynyddig heriol a disgynfeydd cyffrous. Mae gennym y wybodaeth a'r arbenigedd lleol i'ch helpu chi i gynllunio'r daith seiclo berffaith. A phan fyddwch chi wedi gorffen ar y beic, fe gewch chi fwynhau lletygarwch Cymreig heb ei ail, gyda mannau gwych i aros, bwyta ac ymlacio. Gallwn ni'ch helpu i sicrhau fod eich antur seiclo nesaf yn un fythgofiadwy.

Ffocws ar...Fynyddoedd y Cambria

Rydym yn ffodus iawn i gael Mynyddoedd y Cambria ar garreg ein drws, un o'r ardaloedd mwyaf anghysbell, lleiaf poblog a gwyllt yng Nghymru. Dyma ardal o brydferthwch naturiol anhygoel sy'n cynnig seiclo ysblennydd....

Darllen mwy


Scott.jpg
Ma' Crys Melyn Cycling wedi'i lawnsio!
Wel, 'dy ni 'di gwneud hi - mae Crys Melin Cycling wedi ei lawnsio! Ein bwriad? Helpu mwy o bobl i ddarganfod y seiclo godidog sydd i'w gael yng Ngorllewin Cymru. Rydym ni 'di byw a seiclo yng Ngorllewin Cymru ers…
Darllen mwy

Pam seiclo gyda Crys Melyn?


Beicio godidog

Ar ein teithiau cewch olygfeydd ysblennydd, tirweddau dramatig a llwybrau di-draffig.

Profiadol a gwybodus
Gall ein tîm profiadol sicrhau fod eich antur seiclo nesaf chi'n ddiffwdan a bythgofiadwy.

Rydym ni yma i chi
Gallwch ddibynnu arnom ni i'ch cynorthwyo ar ac oddi ar y beic.

Dim ond y gorau wnaiff y tro
Fe wnawn argymell y llwybrau, gorffwysfeydd, bwytai a'r gwelyau gorau.

"(Un o'r) ardaloedd mynyddig gorau am olygfeydd syfrdanol, prydferthwch naturiol godidog, rhiwiau hir a heriol a mynyddoedd, afonydd a llynnoedd."

Cycling Weekly (Awst 2017)